Linia Minsk

Proszę wybrać przystanek z listy:

Mińsk, Dw. Autobusowy Centralny
Gdańsk m.
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Elbląg m.
Elbląg, Dworzec Autobusowy
Olsztyn m.
Olsztyn, Dworzec Autobusowy
Szczytno m.
Szczytno, Dworzec Autobusowy
Ostrołęka m.
Ostrołęka, Zatoka Autobusowa
Łomża m.
Łomża, Dworzec Autobusowy
Białystok m.
Białystok, Dworzec Autobusowy
Białoruś
Kuźnica / Bruzgi (PL/BY) (p.)
Kuźnica / Bruzgi (PL/BY)
Grodno, Dworzec Autobusowy
Lida, Dworzec Autobusowy
Mińsk, Dw. Autobusowy Centralny
Gdańsk, Dworzec Autobusowy
Białoruś
Mińsk, Dw. Autobusowy Centralny
Lida, Dworzec Autobusowy
Grodno, Dworzec Autobusowy
Bruzgi / Kuźnica (BY/PL) (p.)
Bruzgi / Kuźnica (BY/PL)
Białystok m.
Białystok, Dworzec Autobusowy
Łomża m.
Łomża, Dworzec Autobusowy
Ostrołęka m.
Ostrołęka, Zatoka Autobusowa
Szczytno m.
Szczytno, Dworzec Autobusowy
Olsztyn m.
Olsztyn, Dworzec Autobusowy
Elbląg m.
Elbląg, Dworzec Autobusowy
Gdańsk m.
Gdańsk, Dworzec Autobusowy

Powrót