Przystanek: Przyjaźń, Leśna

806 → Żukowo, Urząd Gminy

Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej

13:57Z21 14:57Z21 15:57Z21 16:57Z21 17:57Z21

Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)

14:57Z21 15:57gZ21 16:57gZ21

Objaśnienia:
Z21
– kurs o charakterze użyteczności publicznej, organizator: Urząd Gminy Żukowo
g
– nie kursuje 24 XII

Powrót