Przystanek: Przyjaźń

806 → Żukowo, Urząd Gminy

Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej

13:54Z21 14:54Z21 15:54Z21 16:54Z21 17:54Z21

Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)

14:54Z21 15:54gZ21 16:54gZ21

Objaśnienia:
Z21
– kurs o charakterze użyteczności publicznej, organizator: Urząd Gminy Żukowo
g
– nie kursuje 24 XII

Powrót