Przystanek: Przyjaźń, Otomińska

806 → Żukowo, Urząd Gminy

Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej

13:52Z21 14:52Z21 15:52Z21 16:52Z21 17:52Z21

Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)

14:52Z21 15:52gZ21 16:52gZ21

Objaśnienia:
Z21
– kurs o charakterze użyteczności publicznej, organizator: Urząd Gminy Żukowo
g
– nie kursuje 24 XII

Powrót