Przystanek: Żukowo, Urząd Gminy

806 → Żukowo, Urząd Gminy

Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej

13:45Z21 14:45Z21 15:45Z21 16:45Z21 17:45Z21

Od poniedziałku do piątku w dni wolne od nauki szkolnej (oprócz świąt)

14:45Z21 15:45gZ21 16:45gZ21

Objaśnienia:
Z21
– kurs o charakterze użyteczności publicznej, organizator: Urząd Gminy Żukowo
g
– nie kursuje 24 XII

Powrót