Kierunek:
Cedry Wielkie, Urząd Gminy
Od poniedziałku do piątku
 
Soboty
 
Niedziele i święta
 
Objaśnienia:
S
− kursuje tylko w dni nauki szkolnej
g
− nie kursuje 24 XII