Kierunek:
Postołowo
Od poniedziałku do piątku
 
Objaśnienia:
L
– kurs przez: Będzieszyn, Centrum Logistyczne