Przystanek:
Sobowidz
Kierunek:
Postołowo
Od poniedziałku do piątku