Przystanek:
Długie Pole, II
Kierunek:
Giemlice
Od poniedziałku do piątku
 
Soboty
 
Objaśnienia:
g
– nie kursuje 24 XII
T
– kurs do: Tczew, Węzeł Integrac./Dworzec