Przystanek:
Arciszewo
Kierunek:
Jagatowo
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej