Kierunek:
Gdańsk, Dworzec Główny
Od poniedziałku do piątku