Kierunek:
Rotmanka, Leśna
Od poniedziałku do piątku
 
Objaśnienia:
g
– nie kursuje 24 XII