Kierunek:
Brodnica Dolna
Od poniedziałku do piątku w dni nauki szkolnej
 
Objaśnienia:
T
– kurs do: Kartuzy, ZSO nr 2